Wet Kinderopvang

Vanaf 1 Januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. U kunt toeslag kinderopvang aanvragen bij de Belastingdienst. Helaas brengt de Wet Kinderopvang behoorlijk wat administratieve lasten voor u als ouder met zich mee. Daarom biedt kinderdagverblijf Pinkeltje en bso 't Rondeel haar klanten de volgende service: Voor aanvang van de startdatum en ieder kalenderjaar ontvangt u als ouder een overeenkomst ten behoeve van de aanvraag voor de tegemoetkoming van het volgende jaar.

U ontvangt maandelijks duidelijke facturen die voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

Aan het einde van het jaar ontvangt u een jaaropgave met daarop in één oogopslag de werkelijke kosten over het afgelopen jaar. Dit is van belang bij de verevening door de Belastingdienst.

Zie meer informatie over Kinderopvangtoeslag