pop vijf links
logo
pop vijf rechts

poppetje groen kdv


Groepsindeling kdv Pinkeltje

 

De grootte van de groep.

Kdv Pinkeltje bestaat uit een grote ruimte waar wordt gespeeld en gegeten. Deze ruimte is verdeeld in hoekjes voor de poppen e.d. en de auto/bouw hoek. Aangrenzend is er voor de baby’s  een aparte ruimte waar ze veilig kunnen spelen, eten en waar een leidster rustig een flesje aan een baby kan geven. In de scheidingswand bevinden zich grote ramen. De open verschoonruimte ligt centraal tussen de baby en baby/dreumes groep. De toiletten grenzen aan de baby/dreumes rgroep en in de deur bevindt zich een raam.

Er is plaats voor 16 kinderen in de baby/dreumes groep en 9 kinderen op de baby groep van nul en één jarige. Het kind-leidster ratio wordt in acht genomen evenals de vereiste m2 per kind.


Samenvoegen groepen
Van 7.00 uur tot 8.00 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur wordt de groep samengevoegd. Het kan voorkomen dat er op een dag minder kinderen aanwezig zijn. Dan worden alle kinderen in één groep opgevangen. De ouders dienen hier een akkoord verklaring voor te tekenen dat zij toestemming geven dat hun kind van nog 1 groep gebruik maakt buiten de stamgroep waar het normaal is geplaatst.


Slapen
De baby’s hebben een eigen slaapruimte. Voor de oudere kinderen is er een aparte slaapruimte met stapel bedden en rust bedjes. Beide vertrekken bieden toezicht met een raam in de deur of wand. Als er kinderen gaan slapen maken we gebruik van een baby-phone.


Open deur beleid
We werken met het zogenaamde “opendeuren beleid”. De oudere kinderen vinden het leuk om af en toe bij de baby’s te spelen. Een kind uit de baby groep vindt het leuk om in een loopstoeltje bij de grote kinderen te kijken of wordt er aan tafel, in een kinderstoel, bij gezet bij activiteiten. Kinderen geven hun interesse zelf aan en per kind kijken wij waar het aan toe is.

Extra dagen opvang nodig?
Het is mogelijk om een kind een extra dag te brengen of te wisselen, in dezelfde week, als de groepsgrootte en het leidster/kind ratio dit toelaat. Het kind wordt in principe in zijn eigen stam groep geplaatst. Afhankelijk van de leeftijd kan het gebeuren dat het toch nog in de baby groep wordt geplaatst of al in de peutergroep.


Buitenspelen

Vanuit de baby groep of de schuur kunnen we met de kinderen naar buiten in de tuin. De tuin is zodanig ingericht dat de oudste kinderen wat meer uitdaging hebben. De boom leent zich voor om er “in” te klimmen en het boomschors om mee te spelen. Hier is ook genoeg ruimte om met een trekker of auto rond te rijden. De jongste kinderen hebben hun eigen ruimte waar ze veilig kunnen rond kruipen. De tuin ligt aan de straat kant en aan twee kanten grenst de tuin van twee woningen.

slogan3


Buitenschoolse Opvang 't Rondeel 4-12 jaar

 

[one_half]K.d.v. Pinkeltje biedt al ruim 28 jaar opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Vanaf het schooljaar 2010/2011 is daar de buitenschoolse ( bso.) opvang 't Rondeel bij gekomen. We stellen ons ten doel om professionele, kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang te leveren. 't Rondeel wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind door een vertrouwde en uitdagende omgeving te creëren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt binnen de groep en van daaruit kan ontdekken en spelen en weet dat uw kind op een prettige manier wordt op gevangen.

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen is beschreven in ons pedagogisch beleidsplan en uitgewerkt in een pedagogisch werkplan voor de buitenschoolse opvang. U bent natuurlijk ook van harte welkom om, samen met uw kind, onze bso te bezoeken voordat u uw keuze maakt. U kunt hiervoor een afspraak maken. Wij hopen van harte u binnenkort als klant te kunnen begroeten! Voor verdere informatie betreffende ons beleid sturen wij graag ons pedagogisch beleidsplan, via de mail, naar u toe.

De opvang wordt verzorgd in een erkende kindercentra welke is opgenomen in het landelijk register onder nummer:L.R.K. nr.608616898.