pop vijf links
logo
pop vijf rechts

poppetje groen kdv


Kinderdagverblijf Pinkeltje 0-4 jaar

 

Bij Pinkeltje proberen wij als leiding ervoor te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk wordt verzorgd en begeleid in een pedagogisch verantwoorde omgeving. Hierbij proberen we gehoor te geven aan de wensen van u als ouder. Wij streven ernaar dat elk kind zich prettig en op zijn/haar gemak voelt en het wordt door ons zoveel mogelijk gestimuleerd in de ontwikkeling. Omdat uw kind nooit als enige in het kinderdagverblijf is, stimuleren wij hem/haar om een eigen plaatsje te creëren in het sociale gebeuren om hem/haar heen. Wij hopen er op deze manier aan bij te dragen dat er een goede sociale basis wordt gelegd waarmee uw kind verder kan in deze maatschappij.

Voor verdere informatie betreffende ons beleid sturen wij graag ons pedagogisch beleidsplan, via de mail, naar u toe.

De opvang wordt verzorgd in een erkend kindercentra welke is opgenomen in het landelijk register kinderopvang. L.R.K. nummer: 148960856

 

slogan3


Buitenschoolse Opvang 't Rondeel 4-12 jaar

 

[one_half]K.d.v. Pinkeltje biedt al ruim 28 jaar opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Vanaf het schooljaar 2010/2011 is daar de buitenschoolse ( bso.) opvang 't Rondeel bij gekomen. We stellen ons ten doel om professionele, kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang te leveren. 't Rondeel wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind door een vertrouwde en uitdagende omgeving te creëren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt binnen de groep en van daaruit kan ontdekken en spelen en weet dat uw kind op een prettige manier wordt op gevangen.

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen is beschreven in ons pedagogisch beleidsplan en uitgewerkt in een pedagogisch werkplan voor de buitenschoolse opvang. U bent natuurlijk ook van harte welkom om, samen met uw kind, onze bso te bezoeken voordat u uw keuze maakt. U kunt hiervoor een afspraak maken. Wij hopen van harte u binnenkort als klant te kunnen begroeten! Voor verdere informatie betreffende ons beleid sturen wij graag ons pedagogisch beleidsplan, via de mail, naar u toe.

De opvang wordt verzorgd in een erkende kindercentra welke is opgenomen in het landelijk register onder nummer:L.R.K. nr.608616898.