pop vijf links
logo
pop vijf rechts

poppetje groen kdv


Wat u nog meer moet weten

 

Ziekte
Als uw kind onverwacht op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang ziek wordt, zullen wij telefonisch contact met u opnemen. In geval van koorts (38°C en hoger), bij ondertemperatuur en bij besmettingsgevaar wordt uw kind niet toegelaten op het kinderdagverblijf. Graag willen wij weten wat uw kind mankeert.


Inentingen
Bij plaatsing wordt verwacht dat het kind meedoet aan het inentingsprogramma.


Aanmelden, opzegging en uitsluiting

  • Als u uw kind bij Pinkeltje of 't Rondeel aanmeldt, dan tekent u een plaatsingsovereenkomst. U heeft dan de garantie dat op de overeengekomen datum uw kind kan worden geplaatst.
  • De dagdelen waarop u uw kind heeft aangemeld staan na inschrijving voor u en voor ons vast. U kunt dit na overleg veranderen als hier de mogelijkheid voor is.
  • Als er ruimte is, is het mogelijk uw kind extra te brengen op dagen dat het niet staat ingepland. Hier dient uiteraard extra voor betaald te worden. Binnen een week kan er eventueel kosteloos van dag worden geruild mits er ruimte is.
  • Ouders kunnen de overeenkomst met een termijn van één maand schriftelijk opzeggen. De opzegging spreekt voor zich als het kind vier jaar wordt of van school gaat.
  • De leiding kan ouders van verdere gebruikmaking van de kinderopvang uitsluiten als gevolg van achterstallige of herhaaldelijke te late betaling van de ouderbijdrage.


Aansprakelijkheidsverzekering

Ook bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang kunnen fouten worden gemaakt die onbedoeld schadelijke gevolgen kunnen hebben voor anderen. Mocht er onverhoopt iets fout gaan, dan zal het van de omstandigheden en de wet afhankelijk zijn of kinderdagverblijf Pinkeltje of buitenschoolse opvang ‘t Rondeel aansprakelijk is. Uiteraard hopen wij nooit geconfronteerd te worden met een schadegeval, hoe gering ook. Maar kinderen blijven toch onberekenbaar. Het is in ieder geval een geruststelling om te weten dat wij hebben gekozen voor de meest uitgebreide aansprakelijkheidspolis.