pop vijf links
logo
pop vijf rechts

poppetje groen kdv


Groepsindeling BSO

 

De kinderen zitten in een basisgroep met vaste pedagogisch medewerkers. Ze worden bij school opgewacht door de leidster. Wanneer de kinderen uit school komen drinken ze water of thee en eten fruit. Daarna maken kinderen een afspraak wat ze gaan doen en waar ze gaan spelen.

Het is voor kinderen belangrijk dat groep groot genoeg is om een keuze van vriendjes en vriendinnetjes te kunnen maken en klein genoeg om te kunnen overzien en iedereen van naam te kennen. Uit ervaring blijkt dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in overzichtelijke, hechte groep met vaste pedagogisch medewerkers. De bso biedt plaats aan maximaal 20 kinderen.

slogan2


Kinderdagverblijf Pinkeltje 0 t/m 3 jaar

 

Bij Pinkeltje proberen wij als leiding ervoor te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk wordt verzorgd en begeleid in een pedagogisch verantwoorde omgeving. Hierbij proberen we gehoor te geven aan de wensen van u als ouder. Wij streven ernaar dat elk kind zich prettig en op zijn/haar gemak voelt en het wordt door ons zoveel mogelijk gestimuleerd in de ontwikkeling.

Omdat uw kind nooit als enige in het kinderdagverblijf is, stimuleren wij hem/haar om een eigen plaatsje te creëren in het sociale gebeuren om hem/haar heen.

Wij hopen er op deze manier aan bij te dragen dat er een goede sociale basis wordt gelegd waarmee uw kind verder kan in deze maatschappij.

Voor verdere informatie betreffende ons beleid sturen wij graag ons pedagogisch beleidsplan, via de mail, naar u toe.

De opvang wordt verzorgd in een erkend kindercentra welke is opgenomen in het landelijk register onder nummer: L.R.K. nr. 214350101