pop vijf links
logo
pop vijf rechts

poppetje groen kdv


Een dag op de buitenschoolse opvang

 

Het aanbod van de bso.

Uw kind wordt door onze deskundige pedagogische medewerkers opgevangen in een vaste groep en kan daar vrij gaan spelen of meedoen aan een activiteit. Afhankelijk van de beschikbare tijd, kan het gaan om spel-en knutselactiviteiten, maar ook om uitstapjes met een leerzaam en/of recreatief karakter. Hierbij kunt u denken aan het bezoeken van een boerderij, de bibliotheek, het gebruik van de gymzaal bij slecht weer enz. Vooral de schoolvakanties en de woensdagmiddagen lenen zich hiervoor.

 

Buitenspelen
Op de bso-locatie zijn volop mogelijkheden om binnen en buiten naar harte lust met andere kinderen te spelen. We maken gebruik van het schoolplein om buiten te spelen. Onze leidsters bieden een gezellige en veilige sfeer, waarin een kind zichzelf kan zijn. Wij kunnen er voor zorgen dat uw kind, als het de bso bezoekt, naar het trainen van de voetbal, handbal of tennis gaat.

 

Huiselijke sfeer
Kinderen in de basisschoolleeftijd brengen veel tijd door op school. De opvang na schooltijd is in onze visie géén verlengstuk van school, maar is gericht op het bieden van opvang in een huiselijke sfeer. Kinderen kunnen bij ons in een vertrouwde en veilige omgeving hun vrije tijd op een plezierige en zinvolle manier doorbrengen. Dit betekent o.a. dat kinderen zelf kunnen kiezen wat ze willen gaan doen, er is geen verplicht programma.

 

Regels voor de kinderen
Er gelden een aantal regels op de groep, die de kinderen duidelijkheid en veiligheid bieden. Deze hangen aan de deur van de keuken. Ieder kind mag naar eigen keuze alleen of in de groep bezig zijn. De nadruk ligt op het vrijetijdskarakter van de opvang. In de schoolweken worden regelmatig activiteiten georganiseerd op het gebied van creativiteit, drama en sport & spel. In de vakantieweken worden activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Meestal aan de hand van een thema. De ruimtes worden dan aan de hand van het thema versierd.

 

De bso biedt plaats aan maximaal 20 kinderen.

slogan2


Kinderdagverblijf Pinkeltje 0 t/m 3 jaar

 

Bij Pinkeltje proberen wij als leiding ervoor te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk wordt verzorgd en begeleid in een pedagogisch verantwoorde omgeving. Hierbij proberen we gehoor te geven aan de wensen van u als ouder. Wij streven ernaar dat elk kind zich prettig en op zijn/haar gemak voelt en het wordt door ons zoveel mogelijk gestimuleerd in de ontwikkeling.

Omdat uw kind nooit als enige in het kinderdagverblijf is, stimuleren wij hem/haar om een eigen plaatsje te creëren in het sociale gebeuren om hem/haar heen.

Wij hopen er op deze manier aan bij te dragen dat er een goede sociale basis wordt gelegd waarmee uw kind verder kan in deze maatschappij.

Voor verdere informatie betreffende ons beleid sturen wij graag ons pedagogisch beleidsplan, via de mail, naar u toe.

De opvang wordt verzorgd in een erkend kindercentra welke is opgenomen in het landelijk register onder nummer: L.R.K. nr. 214350101