Wet Kinderopvang

Vanaf 1 Januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. U kunt toeslag kinderopvang aanvragen bij de Belastingdienst. Helaas brengt de Wet Kinderopvang behoorlijk wat administratieve lasten voor u als ouder met zich mee. Daarom biedt kinderdagverblijf Pinkeltje en bso 't Rondeel haar klanten de volgende service: Voor aanvang van de startdatum en ieder kalenderjaar ontvangt u als ouder een overeenkomst ten behoeve van de aanvraag voor de tegemoetkoming van het volgende jaar.

U ontvangt maandelijks duidelijke facturen die voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

Aan het einde van het jaar ontvangt u een jaaropgave met daarop in één oogopslag de werkelijke kosten over het afgelopen jaar. Dit is van belang bij de verevening door de Belastingdienst.

Zie meer informatie over Kinderopvangtoeslag 

Adresgegevens

Middenweg 541a
1704 BE Heerhugowaard

Bereikbaarheid:
T: 072 - 534 5550
E: info@kinderopvangbabbels.nl

ma t/m vrij 07.00 tot 18.00 uur