Meer informatie

Alle kinderen hebben bij ons een eigen kinderdagverblijfboek. Hierin schrijven wij wat uw kind die dag allemaal heeft beleefd en ook de bijzonderheden worden hierin vermeld. Het is voor ons ook prettig als u uw wensen of gebeurtenissen van uw kind hierin opschrijft, zodat we er eventueel op kunnen reageren. Dit boekje vol verhalen wordt een leuke herinnering voor later. 

U krijgt van ons een eigen rugtasje met de naam van uw kind

Wat neemt u mee naar de opvang? 

Pinkel rugtasje (deze krijgt u bij het intakegesprek) met daarin 

  • Een extra setje kleding
  • Flessen en voeding (afgepast in een bakje)
  • Een vertrouwd knuffeltje en evt. een speen
  • KInderdagverblijf boekje 

In de keuken staan er voor de baby's eigen bakjes waar de flessen en voeding in kunnen. Borstvoeding graag gekoeld meebrengen, deze zetten wij bij ons ook in de koelkast. Thuis klaargemaakte voeding staan wij i.v.m. te vormen ziektekiemen niet toe. 

Wij verzoeken u alle meegebrachte spullen, zoals flessen ed. allen te merken met de naam van uw kind. Ook aan de binnenkant van de jas, schoenen, sjaals en wanten graag de naam van uw kind vermelden. In verband met veiligheid vragen wij u geen kettingen, oorbellen, bretels, ringen, speen aan een lang koord en andere 'gevaarlijke' accessoires zoals klein haarspeldjes aan/op/om te doen. De kinderen die overdag slapen hebben een eigen mandje in de verschoon ruimte. Hierin ligt een eigen slaapzakje, deze hoeft u dus niet mee te nemen. 

Als uw kind onverwacht op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang ziek wordt, zullen wij telefonisch contact met u opnemen. In geval van koorts (38 graden en hoger), bij ondertemperatuur en bij besmettingsgevaar wordt uw kind niet toelaten op het kinderdagverblijf. Graag willen wij van tevoren weten of uw kind iets mankeert. Bij plaatsing wordt verwacht dat uw kind meedoet aan het inentingsprogramma. 

Aanmelden, opzegging en uitsluiting

  • Als u uw kind bij Pinkeltje of 't Rondeel aanmeldt, dan tekent u een plaatsingsovereenkomst. U heeft dan de garantie dat op de overeengekomen datum uw kind kan worden geplaatst.
  • De dagdelen waarop u uw kind heeft aangemeld staan na inschrijving voor u en voor ons vast. U kunt dit na overleg veranderen als hier de mogelijkheid voor is.
  • Als er ruimte is, is het mogelijk uw kind extra te brengen op dagen dat het niet staat ingepland. Hier dient uiteraard extra voor betaald te worden. Binnen een week kan er eventueel kosteloos van dag worden geruild mits er ruimte is.
  • Ouders kunnen de overeenkomst met een termijn van één maand schriftelijk opzeggen. De opzegging spreekt voor zich als het kind vier jaar wordt of van school gaat.
  • De leiding kan ouders van verdere gebruikmaking van de kinderopvang uitsluiten als gevolg van achterstallige of herhaaldelijke te late betaling van de ouderbijdrage.

Adresgegevens

Middenweg 541a
1704 BE Heerhugowaard

Bereikbaarheid:
T: 072 - 534 5550
E: info@kinderopvangbabbels.nl

ma t/m vrij 07.00 tot 18.00 uur