Buitenschoolse opvang

Er zijn bij ons volop mogelijkheden om binnen en buiten naar hartelust met andere kinderen te spelen. Wij maken gebruik van het schoolplein om buiten te spelen. Onze leidsters bieden een gezellige en veilige sfeer, waarin een kind zichzelf kan zijn en de vrije tijd bij ons op een plezierige en zinvolle manier doorbrengt. 

De bso biedt plaats voor maximaal 22 tot 33 kinderen. De kinderen zitten in een vaste basisgroep met vaste pedagogische medewerkers. Ze worden bij school opgewacht door onze leidsters. Eerst blijven de kinderen zoveel mogelijk buiten spelen. Daarna iets eten (fruit, cracker) en drinken (thee of water) en vervolgens bespreken we wie wat wil gaan doen. De kinderen kunnen zelf kiezen wat ze willen doen, er is geen verplicht programma. Afhankelijk van de beschikbare tijd, kan het gaan om spel-en knutselactiviteiten. Maar ook uitstapjes met een leerzaam en/of recreatief karakter. Hierbij kunt u denken aan het bezoeken van de zorgboerderij, boeken uitzoeken bij de bibliotheek of gebruik maken van de gymzaal bij slecht weer. 

De nadruk ligt op het vrijetijdskarakter van de opvang

Er gelden een aantal regels op de groep, die de kinderen duidelijkheid en veiligheid bieden. Deze regels hangen op de groep. Ieder kind mag naar eigen keuze alleen of in de groep bezig zijn. In de schoolweken worden regelmatig activiteiten georganiseerd op het gebied van creativiteit, drama, sport & spel. In de vakantieweken worden activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Soms werken we aan de hand van thema's.

Adresgegevens

Middenweg 541a
1704 BE Heerhugowaard

Bereikbaarheid:
T: 072 - 534 5550
E: info@kinderopvangbabbels.nl

ma t/m vrij 07.00 tot 18.00 uur